TIMEVALUE

TIMEVALUE връща вътрешното числово представяне на час от текст, ограден с кавички и форматиран като час.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Вътрешното числово представяне е десетично число и зависи от системата за дати, използвана от LibreOffice.

Ако текстовият низ съдържа и година, месец или ден, TIMEVALUE връща само дробната част на резултата от преобразуванието.

Синтаксис

TIMEVALUE("Текст")

Текст е валиден израз – час, който трябва да е ограден с кавички.

Примери

=TIMEVALUE("4PM") връща 0,67. Ако резултатът е с формат HH:MM:SS, ще получите 16:00:00.

=TIMEVALUE("24:00") връща 0. Ако използвате формата за час HH:MM:SS, стойността е 00:00:00.

Моля, подкрепете ни!