TEXTJOIN

Конкатенира един или няколко низа с разделители помежду им.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.2.


Синтаксис

TEXTJOIN(разделител, пропускане_празни, низ1[; низ2][; …;[низ 253]])

разделител е текстов низ, може да бъде и диапазон.

пропускане_празни е логически аргумент (TRUE или FALSE, 1 или 0). Когато е TRUE, празните низове се игнорират.

Низ 1[; Низ 2][; … ;[Низ 253]] са низове или обръщения към клетки или диапазони от клетки, съдържащи низове.

Диапазоните се обхождат ред по ред (от горе надолу).

Ако разделител е диапазон, той не е необходимо да бъде със същия размер като броя на обединяваните низове.

Ако разделителите са повече от низовете за обединяване, няма да се използват всички разделители.

Ако разделителите са по-малко от низовете за обединяване, ще бъдат използвани отново отначало.

Примери

=TEXTJOIN(" ", TRUE, "Слънцето", "изгрява", "от", "изток") връща "Слънцето изгрява от изток" със знак за интервал като разделител, като празните низове се игнорират.

Ако A1:B2 съдържа съответно "Слънцето", "изгрява", "от" и "изток", =TEXTJOIN("-",TRUE,A1:B2) връща "Слънцето-изгрява-от-изток" с разделител дефис, като празните низове се игнорират.

Моля, подкрепете ни!