SWITCH

SWITCH сравнява израз със стойностите от стойност1 до стойностn и връща резултата, съответстващ на първата равна на израза стойност. Ако няма съвпадение и е даден подразбиран резултат, ще бъде върнат той.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.2


Синтаксис

SWITCH(израз, стойност1, резултат1[, стойност2, резултат2][, …][, подразбиран_резултат])

израз е текстов, числов, логически или времеви израз или обръщение към клетка.

стойност1, стойност2, ... са стойности или обръщения към клетка. За всяка стойност трябва да е даден резултат.

резултат1, резултат2, ... са стойности или обръщения към клетка.

подразбиран_резултат е стойност или обръщение към клетка, което се връща, ако няма съвпадение.

Ако никоя стойност не е равна на израз и не е даден подразбиран резултат, се връща грешка #N/A.

Примери

=SWITCH(MONTH(A3),1,"януари",2,"февруари",3,"март","няма съответствие") връща "януари", когато A3 съдържа дата през януари, "февруари", когато A3 съдържа дата през февруари и т.н.

Моля, подкрепете ни!