SWITCH

SWITCH сравнява израз със стойностите от стойност1 до стойностn и връща резултата, съответстващ на първата равна на израза стойност. Ако няма съвпадение и е даден подразбиран резултат, ще бъде върнат той.

Синтаксис

SWITCH(израз; стойност1; резултат1[; стойност2; резултат2][; ... ; [стойност127; резултат127][; подразбиран_резултат]])

tip

Ако не укажете резултат по подразбиране, в параметрите могат да бъдат зададени 127 двойки стойност / резултат. Ако включите подразбиран резултат в края на списъка с параметри, могат да бъдат зададени само 126 двойки стойност / резултат.


израз е текстов, числов, логически или времеви израз или обръщение към клетка.

стойност1, стойност2, ... са стойности или обръщения към клетка. За всяка стойност трябва да е даден резултат.

резултат1, резултат2, ... са стойности или обръщения към клетка.

подразбиран_резултат е стойност или обръщение към клетка, което се връща, ако няма съвпадение.

Ако никоя стойност не е равна на израз и не е даден подразбиран резултат, се връща грешка #N/A.

Примери

=SWITCH(MONTH(A3),1,"януари",2,"февруари",3,"март","няма съответствие") връща "януари", когато A3 съдържа дата през януари, "февруари", когато A3 съдържа дата през февруари и т.н.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.SWITCH

Моля, подкрепете ни!