SUM

Събира съвкупност от числа.

Синтаксис

SUM(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Примери

=SUM(2; 3; 4) връща 9.

=SUM(A1; A3; B5) изчислява сбора на трите клетки.

=SUM(A1:E10) изчислява сумата на всички клетки в диапазона от A1 до E10.

Формула от рода на =SUM((A1:A40 >= C1) * (A1:A40 < C2) * B1:B40) може да бъде въведена като формула за масиви, като за приключване на въвеждането ѝ се натиснат клавишите Shift+Enter вместо просто Enter. В този случай формулата ще бъде оградена с фигурни скоби в лентата „Формули“ и ще работи, като умножава съответстващите си елементи от масивите и връща сумата им.

Моля, подкрепете ни!