SKEWP

Изчислява асиметрията на разпределение на базата на генерална съвкупност на случайна променлива.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.1.


Синтаксис

SKEWP(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

В параметрите трябва да са зададени поне три стойности.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Примери

SKEWP(2;3;1;6;8;5) връща 0,2329985562.

SKEWP(A1:A6) връща 0,2329985562, когато диапазонът A1:A6 съдържа {2;3;1;6;8;5}.

Моля, подкрепете ни!