SKEWP

Изчислява асиметрията на разпределение на базата на генерална съвкупност на случайна променлива.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.1


Синтаксис

SKEWP(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2,… Число30 са до 30 числови аргументи или диапазони от клетки.

Изчислява асиметрията на разпределение на базата на генералната съвкупност, т.е. възможните стойности на случайна променлива. Последователността трябва да съдържа поне три числа.

Икона Бележка

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Примери

SKEWP(2;3;1;6;8;5) връща 0,2828158928

SKEWP(A1:A6) връща 0,2828158928, ако диапазонът A1:A6 съдържа {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Число1; Число2) винаги връща нула, ако „Число1“ и „Число2“ са свеждат до две числа.

SKEWP(Число1) връща Err:502 (невалиден аргумент), ако Число1 представлява само едно число, защото SKEWP не може да се изчислява от една стойност.

Моля, подкрепете ни!