SKEWP

Изчислява асиметрията на разпределение на базата на генерална съвкупност на случайна променлива.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.1.


Синтаксис

SKEWP(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

В параметрите трябва да са зададени поне три стойности.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Примери

SKEWP(2;3;1;6;8;5) връща 0,2828158928

SKEWP(A1:A6) връща 0,2828158928, ако диапазонът A1:A6 съдържа {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Число1; Число2) винаги връща нула, ако „Число1“ и „Число2“ са свеждат до две числа.

SKEWP(Число1) връща Err:502 (невалиден аргумент), ако Число1 представлява само едно число, защото SKEWP не може да се изчислява от една стойност.

Моля, подкрепете ни!