SECOND

Връща секундата по дадена стойност за час. Резултатът е цяло число между 0 и 59.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

SECOND(Число)

Число е десетично число – стойност за час, за което да бъдат изчислени секундите.

Пример

=SECOND(NOW()) връща текущата секунда.

=SECOND(C4) връща 17, ако клетката C4 съдържа 12:20:17.

Моля, подкрепете ни!