SEARCHB

Връща началната позиция на даден текст в байтове (не различава малки от главни букви).

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 6.0.


Синтаксис

SEARCHB(ТърсенТекст; Текст [; Позиция])

Търсен текст: текстът или текстовият израз, който да бъде намерен.

Текст: текстът, в който да се извърши търсенето.

Позиция: позицията в текста, от която да започне търсенето.

Примери

=SEARCHB("ᄫᄬ";"ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠgᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";17) връща 20.

Моля, подкрепете ни!