ROUNDSIG

Връща число, закръглено до зададен брой значещи десетични цифри от нормализирания му запис с плаваща запетая.

Синтаксис

ROUNDSIG(Стойност; Цифри)

Стойност: числото за преобразуване.

Цифри: броят десетични разреди за закръгляването.

warning

Цифри трябва да бъде цяло число, по-голямо от 0.


Примери

=ROUNDSIG(123,456789; 5) връща 123,46.

=ROUNDSIG(0,000123456789; 5) връща 0,00012346.

=ROUNDSIG(123456789012345; 2) връща 1,2E14.

=ROUNDSIG(123456789; 4) връща 123500000 или 123,5E6.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.4.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.LIBREOFFICE.ROUNDSIG

Моля, подкрепете ни!