ROUNDSIG

Връща число, закръглено до зададен брой значещи десетични цифри от нормализирания му запис с плаваща запетая.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.4.


Синтаксис

ROUNDSIG(Стойност; Цифри)

Стойност: числото за преобразуване.

Цифри: броят десетични разреди за закръгляването.

Икона Внимание

Цифри трябва да бъде цяло число, по-голямо от 0.


Примери

=ROUNDSIG(123,456789; 5) връща 123,46.

=ROUNDSIG(0,000123456789; 5) връща 0,00012346.

=ROUNDSIG(123456789012345; 2) връща 1,2E14.

=ROUNDSIG(123456789; 4) връща 123500000 или 123,5E6.

Вижте също ROUND, MROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN.

Моля, подкрепете ни!