ROMAN

Преобразува число към изписване с римски цифри. Стойността трябва да е в диапазона от 0 до 3999. Може да бъде зададен режим на опростяване в диапазона от 0 до 4.

Синтаксис

ROMAN(Число [; Режим])

Число: числото, което да бъде изразено с римски цифри.

Режим: незадължителна стойност от 0 до 4, която указва каква степен на опростяване да се използва при преобразуването. Колкото е по-висока стойността, толкова по-опростено е римското число.

Примери

=ROMAN(999) връща "CMXCIX" (използва нулевия режим на опростяване, който се подразбира).

=ROMAN(999;0) връща "CMXCIX".

=ROMAN(999;1) връща "LMVLIV".

=ROMAN(999;2) връща "XMIX".

=ROMAN(999;3) връща "VMIV".

=ROMAN(999;4) връща "IM".

=ROMAN(0) връща "" (празен текст).

Моля, подкрепете ни!