REPLACEB

Връща текст, в който стар откъс е заменен нов, като позициите се задават в байтове.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 6.0.


Синтаксис

REPLACEB(Текст; Позиция; Дължина; НовТекст)

Текст: текстов израз или обръщение към клетка, съдържаща текстов израз, в който трябва да се извърши замяната на байтове.

Позиция: позицията на байта, от който трябва да започне замяната.

Дължина: броят байтове, които да бъдат заместени.

НовТекст: текстът, който да бъде вмъкнат.

Примери

=REPLACEB("ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";4;1;"ab") връща "ᄩ abᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ" .

Моля, подкрепете ни!