RAWSUBTRACT

Изважда съвкупност от числа и дава резултат без елиминиране на малките грешки от закръгляване.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.2.


Синтаксис

RAWSUBTRACT(Умаляемо; Умалител 1[; Умалител 2][; … ;[ Умалител 254]])

Умаляемо е число или обръщение към клетка, съдържаща число.

Умаляемо 1[; Умаляемо 2][; ... ;[ Умаляемо 254]] са числа или обръщения към клетки, съдържащи числа.

Функцията трябва да бъде извикана с поне два параметъра.

Пример

=RAWSUBTRACT(0,987654321098765; 0,9876543210987) връща 6,53921361504217E-14

=RAWSUBTRACT(0,987654321098765) връща Err:511 (Липсваща променлива), защото RAWSUBTRACT изисква поне две числа.

Моля, подкрепете ни!