OPT_BARRIER

Връща цената на бариерна опция, изчислена по модела на Блек-Шоулс за оценяване на опции.

tip

За допълнителна информация посетете страниците в Уикипедия за Опция (финанси) и Black-Scholes model (на английски).


Синтаксис

OPT_BARRIER(Спот; Волатилност; Ставка; Чуждестранна ставка; Падеж; Цена на изпълнение; Долна бариера; Горна бариера; Компенсация; Пут/кол; Нокин/нокаут; Вид бариера [; Чувствителност])

Спот е цената / стойността на базовия актив и трябва да е по-голяма от 0.

Волатилност е годишната волатилност в проценти на базовия актив, изразена като десетична дроб (например за 30% въведете 0,3). Стойността трябва да е по-голяма от 0.

Ставка е процентната ставка с непрекъсната капитализация. Тя е процент, изразен като десетична дроб (например за 40% въведете 0,4).Чуждестранна ставка е чуждестранната ставка с непрекъсната капитализация. Тя е процент, изразен като десетична дроб (например за 50% въведете 0,5).

[text/scalc/01/func_opt_touch.xhp#optfrate not found].

Падеж е срокът на падежа на опцията в години и трябва да е неотрицателен.

Цена на изпълнение е цената на изпълнение на опцията и трябва да е неотрицателна.

Долна бариера е предварително определената долна бариерна цена; задайте 0, ако няма долна бариера.

Горна бариера е предварително определената горна бариерна цена; задайте 0, ако няма горна бариера.

Компенсация е сумата, която се изплаща при падеж, ако бариерата е достигната.

Пут/кол е низ, който указва дали опцията е пут („p“) или кол („c“).

Нокин/нокаут е низ, който определя дали опцията е нокин („i“) или нокаут („о“).

Вид бариера е низ, който определя дали бариерата се наблюдава непрекъснато („c“) или само в края / падежа („e“).

Чувствителност (незадължителен) е низов аргумент. Ако е пропуснат или зададен като „value“, „v“, „price“ или „p“, функцията просто връща цената на опцията. Ако е въведен друг валиден низ, функцията връща чувствителността на цената към един от входните параметри. Валидните стойности в този случай са както следва.

Примери

=OPT_BARRIER(30; 0,2; 0,06; 0; 1; 40; 25; 0; 0; "c"; "o"; "c") връща стойността 0,4243.

=OPT_BARRIER(50; 0,4; 0,05; 0; 0,5; 65; 0; 80; 0; "p"; "o"; "c"; "e") връща стойността 10,1585.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.0.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTBARRIER

Моля, подкрепете ни!