NUMBERVALUE

Преобразува текст в число по начин, независим от локала.

Ограничения: LEN(десетичен_разделител) = 1, десетичен_разделител не се среща в разделител_на_групи

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.1.


Синтаксис

NUMBERVALUE("Текст" [;десетичен_разделител [;разделител_на_групи]])

Текст трябва да бъде валидно число, оградено с кавички.

десетичен_разделител (незадължителен) определя знака, използван за разделител на дробната част.

разделител_на_групи (незадължителен) определя знака или знаците, използвани за разделител на групите цифри.

Пример

=NUMBERVALUE("123.456";".";",") връща 123,456

Моля, подкрепете ни!