NOW

Връща системната дата и час на компютъра. Стойността се обновява, когато документът бъде преизчислен или когато се промени стойност на клетка.

Тази функция се преизчислява всеки път, когато се извършва преизчисляване.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

NOW()

NOW е функция без аргументи.

Примери

=NOW() - A1 връща разликата между датата в A1 и настоящия момент. Форматирайте резултата като число.

Моля, подкрепете ни!