MINUTE

Изчислява минутата по вътрешна стойност за час. Резултатът е число между 0 и 59.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

MINUTE(Число)

Число е десетично число – стойност за час, за което да бъдат изчислени минутите.

Примери

=MINUTE(8,999) връща 58.

=MINUTE(8,9999) връща 59.

=MINUTE(NOW()) връща стойността, съответстваща на текущата минута.

Моля, подкрепете ни!