JIS

Преобразува еднобайтови знаци (с половин ширина) от ASCII или катакана към двубайтови знаци (с пълна ширина).

note

Вижте таблицата за преобразуване на адрес https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions.


Синтаксис

JIS(Текст)

Text: текстовият низ, съдържащ знаците, които да бъдат преобразувани.

note

Прилагането на функцията JIS върху низ, съставен от двубайтови знаци, ще върне входния низ без никакви промени.


Примери

=JIS("LibreOffice") връща низа "LibreOffice". Обърнете внимание, че знаците във върнатия низ са двубайтови.

=JIS("ライト") връща низа "ライト", който е съставен от двубайтови знаци.

Моля, подкрепете ни!