Функция IMSINH

Връща хиперболичния синус на комплексно число. Хиперболичният синус на комплексно число може да се изрази като:

IMSINH, уравнение

Резултатът се представя като низ, като за имагинерната единица се използва знакът „i“ или „j“.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


tip

Тази функция е налична от LibreOffice 3.6.


Синтаксис

IMSIN(Комплексно_число)

„Комплексно_число“ е комплексното число, чиито хиперболичен синус да бъде изчислен.

note

Комплексно число е низов израз във формата "a+bi" или "a+bj", където a и b са числа.
Ако комплексно число е всъщност реално число (b=0), може да бъде както низ, така и числова стойност.


warning

Функцията винаги връща низ, представящ комплексно число.
Ако резултатът е комплексно число и една от частите му (a или b) е равна на нула, съответната част не се показва.


Примери

=IMSINH("4-3i")
връща -27.0168132580039-3.85373803791938i.

=IMSINH(2)
връща 3.62686040784702 като текстов низ. Имагинерната част е нула, затова не се показва в резултата.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!