Функция IMCOS

Връща косинуса на комплексно число. Косинусът на комплексно число може да се изрази като:

IMCOS equation

Резултатът се представя като низ, като за имагинерната единица се използва знакът „i“ или „j“.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

IMCOS(Комплексно_число)

„Комплексно_число“ е комплексното число, чиито косинус да бъде изчислен.

note

Комплексно число е низов израз във формата "a+bi" или "a+bj", където a и b са числа.
Ако комплексно число е всъщност реално число (b=0), може да бъде както низ, така и числова стойност.


warning

Функцията винаги връща низ, представящ комплексно число.
Ако резултатът е комплексно число и една от частите му (a или b) е равна на нула, съответната част не се показва.


Примери

=IMCOS("4-3i")
връща -6.58066304055116-7.58155274274654i.

=IMCOS(2)
връща -0.416146836547142 като низ. Имагинерната част е нула, затова не се показва в резултата.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!