IFS

IFS е множествена функция IF.

Синтаксис

IFS(израз1; резултат1[; израз2; резултат2][; ... ; [израз127; резултат127]])

израз1, израз2, ... са произволни булеви стойности или изрази със стойност TRUE или FALSE.

резултат1, резултат2, ... са стойностите, които се връщат, ако логическата проверка даде TRUE.

IFS(израз1, резултат1, израз2, резултат2, израз3, резултат3) се изпълнява като

АКО израз1 е ИСТИНА

ТОГАВА резултат1

ИНАЧЕ АКО израз2 е ИСТИНА

ТОГАВА резултат2

ИНАЧЕ АКО израз3 е ИСТИНА

ТОГАВА резултат3

За да получите резултат в случай че никой израз не даде резултат TRUE, добавете последен израз, който винаги е TRUE, например TRUE или 1=1, следван от подразбирания резултат.

Ако липсва резултат на израз или никой израз няма стойност TRUE, се връща грешка #N/A.

Ако израз има стойност, различна от TRUE и FALSE, се връща грешка #VALUE.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.IFS

Моля, подкрепете ни!