HOUR

Връща броя на часовете за дадена стойност – час. Резултатът е цяло число между 0 и 23.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

HOUR(Число)

Число е десетично число – стойност за час, за който да се определи броят на часовете.

Примери

=HOUR(NOW()) връща текущия час.

=HOUR(C4) връща 17, ако съдържанието на C4 = 17:20:00.

Моля, подкрепете ни!