FINDB

Връща началната позиция на даден текст в байтове. FINDB различава малки от главни букви.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 6.0.


Синтаксис

FINDB(ТърсенТекст; Текст [; Позиция])

Търсен текст: текстът или текстовият израз, който да бъде намерен.

Текст: текстът, в който да се извърши търсенето.

Позиция: позицията в текста, от която да започне търсенето.

Примери

=FINDB("ᄫᄬ";"ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠgᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";17) връща 19.

Моля, подкрепете ни!