Функция ERROR.TYPE

Връща число, отговарящо на определен тип грешка, или стойността за грешка #N/A, ако няма грешка.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.0.


Синтаксис

ERROR.TYPE(Стойност_за_грешка)

Стойност_за_грешка – задължителен аргумент. Стойността за грешка или обръщение към клетка, чиято стойност трябва да се обработи.

Стойност за грешка

Резултат

#NULL! (Гр:521)

1

#DIV/0! (Гр:532)

2

#VALUE! (Гр:519)

3

#REF! (Гр:524)

4

#NAME? (Гр:525)

5

#NUM! (Гр:503)

6

#N/A (Гр:32767)

7

Каквото и да е друго

#N/A


note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Примери

Проста употреба

=ERROR.TYPE(#N/A)

Връща 7, защото 7 е числовият индекс на стойността за грешка #N/A.

=ERROR.TYPE(A3)

Ако A3 съдържа израз, еквивалентен на деление с нула, функцията връща 2, защото 2 е числовият индекс на стойността за грешка #DIV/0!

По-сложна употреба

Ако при делене на A1 с A2 втората клетка може да е нула, можете да обработите ситуацията така:

=IF(ISERROR(A1/A2);IF(ERROR.TYPE(A1/A2)=2;"Делителят не може да бъде нула");A1/A2)

Функцията ISERROR връща TRUE или FALSE според това дали има грешка, или не. Ако е възникнала грешка, функцията IF преминава към втория си аргумент, а ако няма грешка, връща резултата от делението. Вторият аргумент проверява числовия индекс, представящ конкретния тип на грешката, и ако той е равен на 2, връща зададения текст „Делителят не може да бъде нула“, а в противен случай – 0. Така с ясен текст се обозначава делението на нула, ако делението е успешно, ще се изпише резултатът от него, а ако например има грешка от друг тип, се връща нула.

warning

Ако функцията ERROR.TYPE се използва като условие за функцията IF и ERROR.TYPE върне #N/A, IF също връща #N/A. За да избегнете това, използвайте ISERROR, както е показано в горния пример.


Моля, подкрепете ни!