EOMONTH

Връща датата на последния ден на месец, който се пада със зададения брой месеци след началната дата.

Синтаксис

EOMONTH(НачалнаДата; Месеци)

НачалнаДата е дата (началната точка за изчислението).

Месеци е броят на месеците преди (при отрицателна стойност) или след (при положителна стойност) началната дата.

Пример

Кой е последният ден на месеца, който се пада 6 месеца след 14 септември 2001 г.?

=EOMONTH(DATE(2001;9;14);6) връща серийния номер 37346. Форматиран като дата, той е 31.3.2002.

=EOMONTH("2001-09-14";6) също работи. Ако датата е подадена като низ, той трябва да бъде във формата на ISO.

Моля, подкрепете ни!