EOMONTH

Връща датата на последния ден на месец, който се пада със зададения брой месеци след началната дата.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

EOMONTH(НачалнаДата; Месеци)

НачалнаДата е дата (началната точка за изчислението).

Месеци е броят на месеците преди (при отрицателна стойност) или след (при положителна стойност) началната дата.

Примери

Кой е последният ден на месеца, който се пада 6 месеца след 14 септември 2001 г.?

=EOMONTH(DATE(2001;9;14);6) връща серийния номер 37346. Форматиран като дата, той е 31.3.2002.

=EOMONTH("2001-09-14";6) също работи. Ако задавате датата директно, ви препоръчваме да използвате стандартния формат по ISO 8601, защото форматът трябва да е независим от избраните настройки за локал.

Моля, подкрепете ни!