EASTERSUNDAY

Връща датата на католическия Великден за зададената година.

Синтаксис

EASTERSUNDAY(Година)

Година е цяло число между 1583 и 9956 или между 0 и 99. Можете да изчислявате и други празници чрез просто събиране с получената дата.

Понеделникът след Великден = EASTERSUNDAY(Година) + 1

Велики петък = EASTERSUNDAY(Година) - 2

Петдесетница = EASTERSUNDAY(Година) + 49

Понеделникът след Петдесетница = EASTERSUNDAY(Година) + 50

Пример

=EASTERSUNDAY(2000) връща 2000-04-23.

EASTERSUNDAY(2000)+49 връща вътрешното серийно число 36688. Резултатът е 2000-06-11. Форматирайте полученото число като дата, например с формата YYYY-MM-DD.

Моля, подкрепете ни!