DATE

Тази функция изчислява дата, зададена чрез година, месец и ден, и я показва с формата на клетката. Подразбираният формат на клетка, съдържаща функцията DATE, е форматът за дата, но можете да форматирате тези клетки и с произволен друг формат.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

DATE(Година; Месец; Ден)

Година е цяло число между 1583 и 9957 или между 0 и 99.

В - LibreOffice - Общи можете да зададете до коя година двуцифрените години да се приемат за години след 2000 г.

Месец е цяло число, определящо месеца.

Ден е цяло число, определящо деня от месеца.

Ако стойностите за месец и ден са извън границите, те се пренасят към следващия разред. Ако въведете =DATE(00; 12; 31), резултатът ще бъде 2000-12-31. Ако обаче въведете =DATE(00; 13; 31), резултатът ще бъде 2001-01-31.

Примери

=DATE(00; 1; 31) връща 31.01.2000, ако форматът на клетката е DD.MM.YYYY.

Моля, подкрепете ни!