Функция COUNTIFS

Връща броя на клетките, които отговарят на критериите, в няколко диапазона.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.0


Синтаксис

COUNTIFS(Диапазон1; Критерий1 [; Диапазон2; Критерий2 [; ...]])

Диапазон1 – задължителен аргумент. Диапазон от клетки, име на наименуван диапазон или заглавие на ред или колона за преброяване и проверка на съответния критерий.

Критерий1 – задължителен аргумент. Низов израз, представляващ логическо условие или обръщение към клетка с такова. Условието може да съдържа текст, числа, регулярни изрази или заместващи знаци (ако са разрешени в настройките за изчисляване).

Диапазон2 – незадължителен. „Диапазон2“ и всички следващи имат значение, аналогично на „Диапазон1“.

Критерий2 – незадължителен. „Критерий2“ и всички следващи имат значение, аналогично на „Критерий1“.

Търсенето поддържа заместващи знаци или регулярни изрази. Ако са разрешени регулярните изрази, можете да въведете например „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако искате да търсите текст, който сам представлява регулярен израз, трябва или да поставите наклонена черта „\“ пред всеки знак, или да оградите текста с \Q...\E. Можете да превключвате автоматичното изчисляване на заместващи знаци или регулярни изрази в - PRODUCTNAME Calc - Изчисляване.

warning

Когато се използват функции, в които един или няколко аргумента са низове с критерии за търсене – регулярни изрази, първо се прави опит низовете с критерии да се преобразуват в числа. Например ".0" ще се преобразува в 0.0 и т.н. При успех няма да се използва сравняване по регулярен израз, а сравняване на числа. Ако обаче се превключи към локал, в който десетичният разделител не е точка, ще сработи преобразуването към регулярен израз. За да наложите изчисляване на регулярен израз вместо числов, използвайте израз, който не може да бъде изтълкуван като число, например ".[0]", ".\0" или "(?i).0".


Диапазон1, Диапазон2... и Критерий1, Критерий2, ... трябва да имат еднакъв размер, иначе функцията ще върне err:502 - невалиден аргумент.

note

Логическата връзка между критериите може да се дефинира като логическо И (конюнкция). С други думи, стойността на съответната клетка от Функ_диапазон се включва в изчислението тогава и само тогава, когато са изпълнени всички зададени критерии.


Функцията може да има до 255 аргумента, което означава, че можете да зададете 127 диапазона и критерии за тях.

Стойност TRUE в клетка се третира като 1, а FALSE – като 0 (нула).

Икона Бележка

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Пример

Да разгледаме следната таблица:

A

B

C

1

Име на продукт

Продажби

Приходи

2

лепенки

20

65

3

лепило

35

85

4

пастели

20

190

5

пълнители

17

180

6

бележници

не

не


warning

Във всички примери по-долу диапазонът за изчисляване съдържа ред №6, който се игнорира, защото съдържа текст.


Проста употреба

=COUNTIFS(B2:B6;">=20")

Преброява редовете от диапазона B2:B6 със стойности, по-големи или равни на 20. Връща 3, защото петият и шестият ред не отговарят на критерия.

=COUNTIFS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Преброява редовете, които съдържат едновременно стойности, по-големи от 70 в диапазона C2:C6 и стойности, по-големи или равни на 20 в диапазона B2:B6. Връща 2, защото вторият, петият и шестият ред не удовлетворяват всички критерии.

Използване на регулярни изрази и вложени функции

=COUNTIFS(B2:B6;"[:alpha:]*")

Преброява редовете от диапазона B2:B6, които съдържат само букви. Връща 1, защото само шестият ред изпълнява критерия.

=COUNTIFS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Преброява редовете от диапазона B2:B6 с изключение на тези с минималната и максималната стойност в диапазона. Връща 2, защото третият, петият и шестият ред не удовлетворяват всички критерии.

=COUNTIFS(A2:A6;"леп.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Преброява редовете, съответстващи на всички стойности от диапазона A2:A6, които започват с „леп“ и на всички стойности от диапазона B2:B6 освен максималната. Връща 1, защото само вторият ред удовлетворява всички критерии.

Обръщение към клетка като критерий

Ако е необходимо лесно да промените някой критерий, може да го зададете в отделна клетка и в условието на функцията COUNTIFS да използвате обръщение към тази клетка. Например горната функция може да бъде пренаписана както следва:

=COUNTIFS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Ако E2 = "леп", функцията връща 1, защото връзката към клетката се замества със съдържанието ѝ и функцията работи като в предишния пример.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!