Функция CONVERT

Преобразува стойност в една мерна единица до съответната стойност в друга мерна единица. Може да въведете мерните единици директно като текст в кавички или като обръщение. Зададените чрез аргументите мерни единици трябва да съответстват на поддържаните символи на единици, които са чувствителни към регистъра. Например символът за единицата нютон е главно N.

Мерните единици, разпознавани от CONVERT, се делят на 13 групи, които са изброени по-долу. CONVERT преобразува между всеки две единици в една и съща група, но отхвърля заявките за преобразуване между единици от различни групи.

Освен това можете да добавяте двоични и десетични представки към мерните единици, които ги поддържат. Списъкът на всички представки и съответните им множители е показан по-долу.

warning

Тази функция може да не е съвместима с други програми за електронни таблици.


Синтаксис

CONVERT(Число; ОтЕдиница; КъмЕдиница)

Число е числото за преобразуване.

ОтЕдиница е единицата, от която се преобразува числото.

КъмЕдиница е единицата, към която се преобразува числото.

warning

Ако ОтЕдиница и КъмЕдиница не са валидни единици от една и съща група, CONVERT докладва грешка поради невалиден аргумент (Гр:502).


Примери

=CONVERT(-10; "C"; "F")

Тук функцията преобразува -10 градуса по Целзий в градуси по Фаренхайт и връща стойността 14. Между единиците за температура няма просто мултипликативно съотношение, тъй като се използват различни отправни точки. Затова, както в този случай, отрицателно число може да бъде преобразувано в положително.

=CONVERT(3,5; "mi"; "yd")

Тук функцията преобразува 3,5 международни мили в ярдове и връща стойността 6160. И двете единици са в групата „Дължина и разстояние“.

=CONVERT(256; "Gibit"; "Mibyte")

Тук функцията преобразува 256 гибибита в мебибайтове и връща стойността 32768. И двете единици (бит и байт) са в групата „Информация“ и поддържат двоични представки.

=CONVERT(1; "dyn"; "e")

Тук функцията връща грешка поради невалиден аргумент (Гр:502), защото двете единици (дина и ерг) са в различни групи (съответно „Сила“ и „Енергия“).

Мерни единици

Следват групите от мерни единици, поддържани от функцията CONVERT. Имайте предвид, че преобразуване е възможно само между единици от една и съща група.

note

Колоната „Представка“ показва дали дадена мерна единица поддържа представки.


Площ

note

Някои мерни единици имат повече от един възприет символ. Допустимите символи за единици са разделени с точка и запетая в колоната Символ на единицата.


Символ на единицата

Описание

Представка

"ang2" ; "ang^2"

Квадратен ангстрьом

Да

"ar"

Ар

Да

"ft2" ; "ft^2"

Квадратен фут

Не

"ha"

Хектар

Не

"in2" ; "in^2"

Квадратен инч

Не

"ly2" ; "ly^2"

Квадратна светлинна година

Не

"m2" ; "m^2"

Квадратен метър

Да

"mi2" ; "mi^2"

Квадратна международна миля

Не

"Morgen"

Морген

Не

"Nmi2" ; "Nmi^2"

Квадратна морска миля

Не

"Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2"

Квадратен пункт

Не

"pica2" ; "pica^2"

Квадратна пика

Не

"uk_acre" ; "acre"

Международен акър

Не

"us_acre"

Земемерен акър (САЩ)

Не

"yd2" ; "yd^2"

Квадратен ярд

Не


Енергия

Символ на единицата

Описание

Представка

"BTU" ; "btu"

Британска топлинна единица

Не

"c"

Термохимична калория

Да

"cal"

Калория (международна таблица)

Да

"e"

Ерг

Да

"eV" ; "ev"

Електронволт

Да

"flb"

Фут-фунт

Не

"HPh" ; "hh"

Конска сила-час

Не

"J"

Джаул

Да

"Wh" ; "wh"

Ватчас

Да


Плътност на магнитен поток

Символ на единицата

Описание

Представка

"ga"

Гаус

Да

"T"

Тесла

Да


Сила

Символ на единицата

Описание

Представка

"dyn" ; "dy"

Дина

Да

"N"

Нютон

Да

"lbf"

Фунт-сила

Не

"pond"

Понд

Да


Информация

Символ на единицата

Описание

Представка

"bit"

Бит

Да

"byte"

Байт

Да


Дължина и разстояние

Символ на единицата

Описание

Представка

"ang"

Ангстрьом

Да

"ell"

Ел

Не

"ft"

Фут

Не

"in"

Инч

Не

"ly" ; "lightyear"

Светлинна година

Да

"m"

Метър

Да

"mi"

Международна миля

Не

"Nmi"

Морска миля

Не

"parsec" ; "pc"

Парсек

Да

"Pica" ; "picapt"

Пункт

Не

"pica"

Пика

Не

"survey_mi"

Земемерна миля (САЩ)

Не

"yd"

Ярд

Не


Маса и тегло

Символ на единицата

Описание

Представка

"cwt" ; "shweight"

Американски (къс) центнер

Не

"g"

Грам

Да

"grain"

Гран

Не

"lbm"

Фунт

Не

"ozm"

Унция

Не

"pweight"

Пениуейт

Не

"sg"

Слъг

Не

"stone"

Стоун

Не

"ton"

Американски (къс) тон

Не

"u"

Единица за атомна маса

Да

"uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight"

Имперски (дълъг) центнер

Не

"uk_ton" ; "LTON" ; "brton"

Имперски (дълъг) тон

Не


Мощност

Символ на единицата

Описание

Представка

"HP" ; "h"

Имперска (механична) конска сила

Не

"PS"

Метрична конска сила (Pferdestärke)

Не

"W" ; "w"

Ват

Да


Налягане

Символ на единицата

Описание

Представка

"atm" ; ("at")(1)

Стандартна атмосфера

Да

"mmHg"

Милиметър живачен стълб

Да

"Pa"

Паскал

Да

"psi"

Фунт на квадратен инч

Не

"Torr"

Тор

Не


warning

1 - Единицата "at" е отхвърлена. Вместо нея използвайте "atm".


Скорост

Символ на единицата

Описание

Представка

"admkn"

Адмиралтейски възел

Не

"kn"

Международен възел

Не

"m/h" ; "m/hr"

Метри в час

Да

"m/s" ; "m/sec"

Метри в секунда

Да

"mph"

Мили в час

Не


Температура

Символ на единицата

Описание

Представка

"C" ; "cel"

Градус по Целзий

Не

"F" ; "fah"

Градус по Фаренхайт

Не

"K" ; "kel"

(Градус по) Келвин

Да

"Rank"

Градус по Ранкин

Не

"Reau"

Градус по Реомюр

Не


Време

Символ на единицата

Описание

Представка

"day" ; "d"

Ден

Не

"hr"

Час

Не

"mn" ; "min"

Минута

Не

"sec" ; "s"

Секунда

Да

"yr"

Година

Не


Обем

Символ на единицата

Описание

Представка

"ang3" ; "ang^3"

Кубичен ангстрьом

Да

"barrel"

Барел

Не

"bushel"

Американски бушел

Не

"cup"

Американска чаша

Не

"ft3" ; "ft^3"

Кубичен фут

Не

"gal"

Американски галон

Не

"Glass"(2)

Австралийска чаша (200 милилитра)

Не

"GRT" ; "regton"

Бруто регистър тон

Не

"Humpen"(2)

Халба (500 милилитра)

Не

"in3" ; "in^3"

Кубичен инч

Не

"l" ; "L" ; "lt"

Литър

Да

"ly3" ; "ly^3"

Кубична светлинна година

Не

"m3" ; "m^3"

Кубичен метър

Да

"mi3" ; "mi^3"

Кубична международна миля

Не

"Middy"(2)

Австралийско миди (285 милилитра)

Не

"MTON"

Товарен тон

Не

"Nmi3" ; "Nmi^3"

Кубична морска миля

Не

"oz"

Американска течна унция

Не

"Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3"

Cubic pica point

Не

"pica3" ; "pica^3"

Кубична пика

Не

"pt" ; "us_pt"

Американска пинта

Не

"qt"

Американска кварта

Не

"Schooner"(2)

Австралийски сkунър (425 милилитра)

Не

"Sixpack"(2)

Сикспак (2 литра)

Не

"tbs"

Американска супена лъжица

Не

"tsp"

Американска чаена лъжица

Не

"tspm"

Метрична чаена лъжица

Не

"uk_gal"

Имперски галон

Не

"uk_pt"

Имперска пинта

Не

"uk_qt"

Имперска кварта

Не

"yd3" ; "yd^3"

Кубичен ярд

Не


note

2 - Тези единици не са част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format за функцията CONVERT. Те са запазени за съвместимост назад.


Представки

Десетични представки

Представка

Множител

Y (yotta)

1024

Z (zetta)

1021

E (exa)

1018

P (peta)

1015

T (tera)

1012

G (giga)

109

M (mega)

106

k (kilo)

103

h (hecto)

102

e (deca)

101

d (deci)

10-1

c (centi)

10-2

m (milli)

10-3

u (micro)

10-6

n (nano)

10-9

p (pico)

10-12

f (femto)

10-15

a (atto)

10-18

z (zepto)

10-21

y (yocto)

10-24


Двоични представки

Представка

Множител

Yi (yobi)

280

Zi (zebi)

270

Ei (exbi)

260

Pi (pebi)

250

Ti (tebi)

240

Gi (gibi)

230

Mi (mebi)

220

ki (kibi)

210


Техническа информация

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.OPENOFFICE.CONVERT

Моля, подкрепете ни!