CONCAT

Конкатенира (слепва) един или няколко низа.

CONCAT е подобрен вариант на CONCATENATE, тъй като приема за аргументи и диапазони, например B2:E5, K:K или K:M.

При използване на диапазони клетките се обхождат за конкатениране ред по ред (от горе надолу).

Синтаксис

CONCAT( Низ 1 [; Низ 2 [; … [; Низ 255]]] )

Низ 1, Низ 2, … , Низ 255 са низове или обръщения към клетки или диапазони от клетки, съдържащи низове.

Примери

=CONCAT("Здравейте ", A1:C3) конкатенира низа "Здравейте" с всички низове в диапазона A1:C3.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.CONCAT

Моля, подкрепете ни!