CONCAT

Конкатенира (слепва) един или няколко низа.

CONCAT е подобрен вариант на CONCATENATE, тъй като приема за аргументи и диапазони, например B2:E5, K:K или K:M.

При използване на диапазони клетките се обхождат за конкатениране ред по ред (от горе надолу).

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 5.2


Синтаксис

CONCAT(низ1[, низ2][, …])

низ1[, низ2][, …] са низове или обръщения към клетки или диапазони, съдържащи низове за конкатениране.

Примери

=CONCAT("Здравейте ", A1:C3) конкатенира низа "Здравейте" с всички низове в диапазона A1:C3.

Моля, подкрепете ни!