COLOR

Връща числова стойност, изчислена чрез комбиниране на три цвята (червено, зелено и синьо) и алфа-канал по цветовата система RGBA. Резултатът зависи от цветовата система, използвана от компютъра ви.

Синтаксис

COLOR(Червено; Зелено; Синьо [; Алфа])

Червено, Зелено и Сиьо – задължителни аргументи. Стойностите за червената, зелената и синята компонента на цвета. Трябва да бъдат от 0 до 255. Нула означава липса, а 255 – пълна сила на цветовата компонента.

Алфа – незадължителен аргумент. Стойността на алфа-канала, цяло число между 0 и 255. Нулева алфа означава, че цветът е напълно прозрачен, а 255 – напълно непрозрачен.

Примери

COLOR(255;255;255;1) връща 33554431.

COLOR(0;0;255;0) връща 255.

COLOR(0;0;255;255) връща 4278190335.

COLOR(0;0;400;0) връща Err:502 (Невалиден аргумент), защото стойността за синьото е над 255.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.4.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.LIBREOFFICE.COLOR

Моля, подкрепете ни!