ASC

Преобразува двубайтови (с пълна ширина) знаци към еднобайтови (с половин ширина) знаци от ASCII и катакана.

note

Вижте таблицата за преобразуване на адрес https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions.


Синтаксис

ASC(Текст)

Text: текстовият низ, съдържащ знаците, които да бъдат преобразувани.

note

Прилагането на функцията ASC върху низ, съставен от еднобайтови знаци, ще върне входния низ без никакви промени.


Примери

=ASC("LibreOffice") връща низа "LibreOffice". Не са внесени промени, тъй като всички знаци са еднобайтови.

=ASC("ライト") връща низа "ライト", който е съставен от еднобайтови знаци.

Моля, подкрепете ни!