ARABIC

Връща числовата стойност, съответстваща на изразено като текст римско число.

note

Най-голямото римско число, което може да бъде преобразувано, е MMMCMXCIX (или някой от опростените му варианти), което е еквивалентно на 3999.


Синтаксис

ARABIC(Текст)

Текст: текст, представящ римско число.

Примери

=ARABIC("MXIV") връща числовата стойност 1014.

=ARABIC("MMII") връща числовата стойност 2002.

=ARABIC("") връща 0.

Моля, подкрепете ни!