warning

Microsoft Excel погрешно приема 1900 година за високосна и смята несъществуващия ден 1900-02-29 за валиден при изчисления с дати. Поради това датите преди 1900-03-01 са различни в Excel и Calc.


Синтаксис

Примери

Връща

Да

Не

note

Комплексно число е низов израз във формата "a+bi" или "a+bj", където a и b са числа.


note

Ако комплексно число е всъщност реално число (b=0), може да бъде както низ, така и числова стойност.


warning

Функцията винаги връща низ, представящ комплексно число.


warning

Ако резултатът е комплексно число и една от частите му (a или b) е равна на нула, съответната част не се показва.


Имагинерната част е нула, затова не се показва в резултата.

Резултатът се представя като низ, като за имагинерната единица се използва знакът „i“ или „j“.

Низ 1 [; Низ 2 [; … [; Низ 255]]]

Низ 1, Низ 2, … , Низ 255 са низове или обръщения към клетки или диапазони от клетки, съдържащи низове.

Цяло 1 [; Цяло 2 [; … [; Цяло 255]]]

Цяло 1, Цяло 2, … , Цяло 255 са цели числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с цели числа.

Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 254]]]

Число 1, Число 2, … , Число 254 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]]

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

Логическа стойност 1 [; Логическа стойност 2 [; … [; Логическа стойност 255]]]

Логическа стойност 1, Логическа стойност 2, … , Логическа стойност 255 са булеви стойности или обръщения към клетки или диапазони от клетки с логически стойности.

Комплексно 1 [; Комплексно 2 [; … [; Комплексно 255]]]

Комплексно 1, Комплексно 2, … , Комплексно 255 са комплексни числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с комплексни числа. Комплексните числа се въвеждат във вида „x+yi“ или „x+yj“.

Обръщение 1 [; Обръщение 2 [; … [; Обръщение 255]]]

Обръщение 1, Обръщение 2, … , Обръщение 255 са обръщения към клетки.

Тази функция се преизчислява всеки път, когато се извършва преизчисляване.

Моля, подкрепете ни!