Синтаксис

Примери

Икона Бележка

Комплексно число е низов израз във формата "a+bi" или "a+bj", където a и b са числа.


Икона Бележка

Ако комплексно число е всъщност реално число (b=0), може да бъде както низ, така и числова стойност.


Икона Внимание

Функцията винаги връща низ, представящ комплексно число.


Икона Внимание

Ако резултатът е комплексно число и една от частите му (a или b) е равна на нула, съответната част не се показва.


Имагинерната част е нула, затова не се показва в резултата.

Резултатът се представя като низ, като за имагинерната единица се използва знакът „i“ или „j“.

Моля, подкрепете ни!