Формула към стойност

Заменя формулата в клетката със стойността, изчислена от нея. Самата формула се загубва.

За достъп до тази команда...

Изберете клетка с формула или диапазон от клетки с формули и изберете Данни - Изчисляване - Формула към стойност.


С тази команда можете да преобразувате клетките с формули в клетки с данни. Преобразуваното съдържание на клетките става статично и няма да бъде преизчислявано.

Моля, подкрепете ни!