Графика

Отваря подменю за редактиране свойствата на избрания обект.

Позиция и размер

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Дефиниране на атрибути на текст

Задава оформлението и закотвянето на текста в избрания графичен или текстов обект.

Възли

Включва и изключва режима Редактиране по възли за вмъкната рисувана линия.

Моля, подкрепете ни!