Пример

Да разгледаме следната таблица:

A

B

C

1

Име на продукт

Продажби

Приходи

2

кошче

20

65

3

кош

35

85

4

пиромолив

20

190

5

молив

17

180

6

кошница

не

не


warning

Във всички примери по-долу диапазонът за изчисляване съдържа ред №6, който се игнорира, защото съдържа текст.


Функ_диапазон; Диапазон1; Критерий[; Диапазон2; Критерий2][; … ; [Диапазон127; Критерий127]]

note

Логическата връзка между критериите може да се дефинира като логическо И (конюнкция). С други думи, стойността на съответната клетка от Функ_диапазон се включва в изчислението тогава и само тогава, когато са изпълнени всички зададени критерии.


Функ_диапазон и Диапазон1, Диапазон2... трябва да имат еднакъв размер, иначе функцията ще върне err:502 - невалиден аргумент.

Диапазон1 – задължителен аргумент. Диапазон от клетки, име на наименуван диапазон или заглавие на ред или колона, върху която да се приложи съответният критерий.

Критерий: критерият представлява число, текст или обръщение към единична клетка. Той се използва за сравняване на съдържанието на клетки.

Обръщение към празна клетка се интерпретира като числовата стойност 0.

Съответстващ израз може да бъде:

Диапазон2 – незадължителен. „Диапазон2“ и всички следващи имат значение, аналогично на „Диапазон1“.

Критерий2 – незадължителен. „Критерий2“ и всички следващи имат значение, аналогично на „Критерий“.

Функцията може да има до 255 аргумента, което означава, че можете да зададете 127 диапазона и критерии за тях.

Стойност TRUE в клетка се третира като 1, а FALSE – като 0 (нула).

Моля, подкрепете ни!