Лента за данни – още настройки

Входни стойности

Минимум:

Задава минималната стойност, за която лентата за данни не започва да се запълва.

Максимум:

Задава максималната стойност, за която лентата за данни се запълва изцяло.

Възможностите за задаване на минималната и максималната стойност са:

Цветове на лентите

Положителни:

Задайте цвета за положителни стойности. Подразбира се синьо.

Отрицателни:

Задайте цвета за отрицателни стойности. Подразбира се червено.

Запълване:

Изберете между запълване с цвят и запълване с градиент.

Ос

Позиция на вертикалната ос:

Задайте позицията на вертикалната ос в клетката.

Цвят на вертикалната ос:

Изберете цвета на вертикалната ос.

Дължина на лентите

Минимална дължина (%):

Задайте минималната дължина на лентата за данни в проценти от дължината на клетката.

Максимална дължина (%):

Задайте максималната дължина на лентата за данни в проценти от дължината на клетката.

Показване само на лента

Показва се само лента за данни. Стойността остава скрита.

Моля, подкрепете ни!