Формуляр

Формулярът за въвеждане на данни е средство за улесняване въвеждането на данни в електронни таблици. С него можете да въвеждате, редактирате и изтривате записи (т.е. редове) с данни, без да е необходимо хоризонтално превъртане, когато таблицата има многобройни или много широки колони.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Формуляр...


Подготвяне на формуляра за въвеждане на данни

За ефективна работа таблицата с данни в Calc трябва да има заглавен ред, чиито клетки съдържат заглавията на колоните. Съдържанието на тези клетки се използва за надписване на полетата за данни във формуляра.

Задействане на формуляра

  1. Поставете курсора в заглавния ред на таблицата.

  2. Изберете Данни - Формуляр....

Попълване на формуляра

Въведете данните в текстовите полета. Натиснете Enter или щракнете върху Нов, за да ги добавите в таблицата.

Диалогови бутони във формуляра

Нов: попълва записа (клетките от реда в таблицата) със съдържанието на полетата от формуляра и преминава към следващия запис или добавя нов запис в края на таблицата.

Изтриване: изтрива текущия запис.

Възстановяване: когато поле във формуляра е редактирано, връща съдържанието на записа в началното му състояние.

Предишен запис: преминава към предишния запис (ред от таблицата).

Следващ запис: преминава към следващия запис.

Затваряне: затваря формуляра.

Диалоговият прозорец с формуляра и клетките от заглавния ред като заглавия на полетата

tip

С клавишите Tab и Shift-Tab можете да обхождате напред и назад текстовите полета в диалога на формуляра.


tip

За тази цел може да се използва и плъзгачът на формуляра.


Повторно отваряне на диалога с формуляра

За да се покаже отново диалоговият прозорец, поставете курсора в заглавния ред и отворете формуляра. В диалога ще се покаже първият запис с данни. Преди да въвеждате нови данни, преминете към последния запис, иначе ще бъде редактиран първият.

Моля, подкрепете ни!