Уикенд е незадължителен параметър – число или низ, – който указва кои дни от седмицата се считат за почивни. Числовите стойности обозначават следните почивни дни:

Числата от 1 до 7 обозначават двудневни уикенди, а от 11 до 17 – еднодневни.

Число

Уикенд

1 или пропуснат

Събота и неделя

2

Неделя и понеделник

3

Понеделник и вторник

4

Вторник и сряда

5

Сряда и четвъртък

6

Четвъртък и петък

7

Петък и събота

11

Само неделя

12

Само понеделник

13

Само вторник

14

Само сряда

15

Само четвъртък

16

Само петък

17

Само събота


Низовете за „Уикенд“ позволяват друг начин за задаване на седмичните почивни дни. Низът трябва да съдържа седем знака: нули (0) за работните дни и единици (1) за почивните. Всеки знак отговаря на един ден, започвайки с понеделник. Допустими са само 1 и 0. "1111111" е невалиден низ и не трябва да се използва. Пример: низът "0000011" задава събота и неделя като почивни дни.

Празници е незадължителен списък с дати, които трябва да се смятат за неработни дни. Той може да бъде зададен в диапазон от клетки.

Моля, подкрепете ни!