Изчисляване

Команди за изчисляване на клетките с формули.

За достъп до тази команда...


Преизчисляване

Преизчислява клетките с формули.

Автоизчисляване

Включва автоматичното преизчисляване на всички формули в документа.

Моля, подкрепете ни!