Изчисляване

Команди за изчисляване на клетки с формули.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Изчисляване.


Преизчисляване

Преизчислява клетките с формули.

Твърдо преизчисляване

Преизчислява всички формули в документа, включително функции от приставки и стабилни функции.

Формула към стойност

Заменя формулата в клетката със стойността, изчислена от нея. Самата формула се загубва.

Автоизчисляване

Включва автоматичното преизчисляване на всички формули в документа.

Моля, подкрепете ни!