note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.3.


Моля, подкрепете ни!