Предупреждение за грешка

Дефинира съобщението за грешка, което да се показва при въвеждане на невалидни данни в клетка.

Можете да стартирате и макрос със съобщение за грешка. В края на тази страница е даден примерен макрос.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Валидност - Предупреждение за грешка.


Съобщение за грешка при въведена невалидна стойност

Показва съобщението за грешка, въведено в областта Съдържание, при въвеждане на невалидни данни в клетка. Ако няма отметка, съобщението се показва за предотвратяване на невалиден вход.

И в двата случая, ако изберете „Спиране“, невалидните данни се изтриват и в клетката се връща предишното й съдържание. Същото важи и ако затворите диалоговите прозорци „Предупреждение“ и „Информация“ чрез бутона Отказ. Ако използвате бутона OK, невалидната стойност не се изтрива.

Съдържание

Действие

Изберете действието, което да бъде извършвано при въвеждане на невалидни данни в клетка. Действието „Спиране“ отхвърля невалидните данни и показва диалогов прозорец, който трябва да затворите с бутона OK. Действията „Предупреждение“ и „Информация“ показват диалогов прозорец, който може да бъде затворен с бутон OK или Отказ. Невалидните данни се отхвърлят само ако щракнете върху Отказ.

Преглед

Отваря диалоговия прозорец Макрос, в който можете да изберете макроса, който да се изпълни при въвеждане на невалидни данни в клетка. Макросът се изпълнява след показването на съобщението за грешка.

Заглавие

Въведете заглавието на макроса или съобщението за грешка, което да се показва при въвеждане на невалидни данни в клетка.

Съобщение за грешка

Въведете съобщението, което желаете да се показва при въвеждане на невалидни данни в клетка.

Примерен макрос:

Следва примерна функция, която може да бъде извикана при възникване на грешка. Обърнете внимание, че макросът приема два параметъра, които се предават от LibreOffice, когато функцията се извиква:

Функцията трябва да връща булева стойност. Ако тя върне True, въведената стойност се запазва. Ако функцията върне False, въведената стойност се изтрива и се възстановява предишната.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Невалидна стойност: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " в клетката: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Да бъде ли приета все пак?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Съобщение за грешка")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Моля, подкрепете ни!