Критерии

Задайте правилата за проверка на валидността за избраните клетки.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Валидност - Критерии.


Например, можете да зададете критерии като „числа между 1 и 10“ или „текстове с дължина не повече от 20 знака“.

Разрешени

Щракнете върху настройка за проверка на валидността за избраните клетки.

На разположение са следните условия:

Условие

Ефект

Всички стойности

Няма ограничения.

Цели числа

Само цели числа, съответстващи на условието.

Десетични числа

Всички числа, отговарящи на условието.

Дата

Всички числа, отговарящи на условието. Въведените стойности се форматират по съответен начин при следващото отваряне на диалоговия прозорец.

Час

Всички числа, отговарящи на условието. Въведените стойности се форматират по съответен начин при следващото отваряне на диалоговия прозорец.

Област от клетки

Позволяват се само числа, зададени в диапазон от клетки. Той може да бъде указан или явно, или като наименуван диапазон за база от данни, или като обикновен наименуван диапазон. Диапазонът може да съдържа една колона или един ред от клетки. Ако зададете диапазон с няколко реда и колони, се използва само първата колона.

Списък

Позволени са само числа или текстове, зададени в списък. Текстовете и числата може да са смесени. Числата се свеждат до стойността си, така че ако въведете числото 1 в списъка, 100% ще бъде валидно съдържание за клетката.

Икона Бележка

Когато се използва форматът на Excel, се записват само до 255 знака.


Дължина на текста

Данни, чиято дължина отговаря на условието.

По избор

Позволени са само стойности, за които формулата, въведена в полето Формула, връща TRUE при изчисляването ѝ с въведената стойност. Формулата може да представлява произволен израз, който се оценява на логическа стойност TRUE или FALSE или връща числова стойност, при което ненулева стойност се интерпретира като TRUE, а 0 – като FALSE.

Формулите могат да използват относителни обръщения. Например, ако са избрани клетките A1:A4, курсорът е в клетката A1 и ISODD(A1) е въведено в полето Формула, тогава в клетките от A1 до A4 ще могат да се въвеждат само нечетни числа.


Позволяване на празни клетки

Заедно с Инструменти - Детектив - Отбелязване на невалидните данни тази настройка указва дали празните клетки се показват като невалидни данни (без отметка) или не (с отметка).

Показване на списъка за избор

Ще се показва списък на всички валидни текстове или числа, между които може да се избира. Списъкът може да бъде отворен и чрез избиране на клетката и натискане на .

Възходящо сортиране на елементите

Списъкът за избор ще бъде сортиран в нарастващ ред и дублираните стойности ще бъдат премахнати от него. Ако няма отметка, се взима редът от източника на данните.

Източник

Въведете областта от клетки, съдържаща валидните числа или текстове.

Елементи

Въведете стойностите, които е бъдат валидни числа или текстове.

Данни

Изберете желаната операция за сравнение. Наличните операции зависят от избора ви в полето Разрешени. Ако изберете „между“ или „не между“, се показват входните полета Минимум и Максимум. Иначе се вижда само полето Минимум, Максимум или Стойност.

Стойност

Въведете стойността за проверка на валидността според избраната операция от полето Разрешени.

Минимум

Въведете минималната стойност за проверка на валидността според избраната операция от полето Разрешени.

Максимум

Въведете максималната стойност за проверка на валидността според избраната операция от полето Разрешени.

Моля, подкрепете ни!