Валидност

Определя какви данни са валидни за избрана клетка или област от клетки.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Валидност.


tip

Освен това можете да вмъкнете списъчно поле от лентата „Контроли“ и да го свържете с клетка. Тогава ще можете да зададете валидните стойности в страницата Данни на прозореца със свойства на списъчното поле.


Критерии

Задайте правилата за проверка на валидността за избраните клетки.

Помощ при въвеждане

Въведете съобщението, което искате да се показва при избиране на клетката или областта от клетки в листа.

Предупреждение за грешка

Дефинира съобщението за грешка, което да се показва при въвеждане на невалидни данни в клетка.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!