Опресняване на област

Обновява област с данни, която е била вмъкната от външна база от данни. Данните в листа се обновяват, така че да съответстват на тези във външната база от данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Опресняване на диапазон.


Моля, подкрепете ни!