Изтриване

Изтрива избраната обобщена таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Обобщена таблица - Изтриване.


Моля, подкрепете ни!