Изтриване

Изтрива избраната обобщаваща таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Обобщаваща таблица - Изтриване.


Моля, подкрепете ни!