Филтър

Задава настройките за филтриране на данните.

Критерии за филтриране

Можете да зададете подразбиран филтър за данните, например за филтриране на имената на полетата, с комбинация от логически изрази върху зададени аргументи.

Операция

Изберете логическа операция за филтъра.

Име на поле

Изберете полето, по което искате да филтрирате. Ако не са налице имена на полета, се изброяват заглавията на колони.

Условие

Изберете операция за сравняване между аргументите в полетата Име на поле и Стойност.

Налице са следните операции:

Условия:

=

равно

<

по-малко от

>

по-голямо от

<=

по-малко или равно на

>=

по-голямо или равно на

<>

различно


Стойност

Изберете стойността, с която искате да се сравнява избраното поле.

Настройки

Показва или скрива допълнителни настройки за филтриране.

Моля, подкрепете ни!