Обобщаваща таблица - Избор на източник

Отваря диалогов прозорец, в който можете да изберете източника за обобщаваща таблица и да я създадете.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Обобщаваща таблица.


Избрано

Изберете източника на данни за обобщаващата таблица.

Текуща селекция

Като източник на данни за обобщаващата таблица ще се използват избраните в момента клетки.

note

В колоните с данни в обобщаващата таблица се използва същият числов формат като на първия ред с данни в текущата селекция.


Източник на данни, регистриран в LibreOffice

Като източник на данни за обобщаващата таблица ще се използва таблица или заявка в база от данни, регистрирана в LibreOffice.

Външен източник/интерфейс

Отваря диалоговия прозорец Външен източник, в който можете да изберете източник на данни OLAP за обобщаващата таблица.

Диалогов прозорец Обобщаваща таблица

Моля, подкрепете ни!