Обобщаваща таблица

Обобщаващите таблици позволяват обобщаване на големи количества данни. Можете да ги пренареждате, за да видите различни обобщения на данните.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Обобщаваща таблица.


Обобщаваща таблица

Създаване

Отваря диалогов прозорец, в който можете да изберете източника за обобщаваща таблица и да я създадете.

Опресняване

Обновява обобщаващата таблица.

Изтриване

Изтрива избраната обобщаваща таблица.

Диалогов прозорец Обобщаваща таблица

Моля, подкрепете ни!