Видими детайли (Обобщаваща таблица)

Вмъква нов лист с подробна информация за текущата клетка от обобщаваща таблица. Друг начин да вмъкнете листа с подробна информация е да щракнете двукратно върху клетка от обобщаваща таблица. Новият лист показва редовете от оригиналния източник на данни, които отговарят на показаните в текущата клетка резултатни данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Групиране и план - Видими детайли (за някои обобщаващи таблици).


Икона Бележка

Скритите елементи не се изчисляват, но редовете със скрити елементи се включват. Показването на детайлите е достъпно само за обобщаващи таблици, базирани на области от клетки или данни в бази от данни.


Моля, подкрепете ни!