Автоплан

Ако избраната област от клетки съдържа формули или обръщения, LibreOffice автоматично създава план на селекцията.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Групиране и план - Автоплан.


Да вземем за пример следната таблица:

Януари

Февруари

Март

1-во тримесечие

Април

Май

Юни

2-ро тримесечие

100

120

130

350

100

100

200

400


Клетките за първото и второто тримесечие съдържат формули за сумиране на трите клетки вляво от всяка от тях. Ако приложите командата Автоплан, таблицата ще бъде групирана на две тримесечия.

За да премахнете плана, изберете таблицата, след което изберете Данни - Групиране и план - Премахване.

Моля, подкрепете ни!